01 d’abril, 2007

Dormir amb els ulls oberts com dues llunes plenes: la maledicció de l'homellop.